1821: Σαν σήμερα μοίρα Υδροσπετσιώτικων πλοίων καταδιώκει εις τον Κορινθιακόν κόλπον τον τουρκικόν στόλον καί τον αναγκάζει να καταφύγη εις τήν Ναύπακτον, υπό την προστασίαν τών επακτίων φρουρίων.

Ένας εικοσιπενταετής ναύτης από τούς Παξούς, ο Γεώργιος Ανεμογιάννης, γνωστότερος ως Παξινός, προθυμοποιείται ν' αναλάβη τήν τολμηράν επιχείρησιν.

«Τί θέλεις ως αμοιβήν;» τόν ηρώτησαν.—« Δέν θέλω τώρα τίποτα, απήντησε. Αν, όμως, δώση ο θεός καί πετύχω, τότε θά σάς πάρω δέκα τάλλαρα από τόν καθένα, γιά νά κάμω ένα χάρισμα (δώρον) τής αρραβωνιαστικιάς μου». Ο Παξινός εξεκίνησε, ακολουθούμενος εις μικράν απόστασιν από τον Μυριαλήν, πού ήτο ο κατασκευαστής τού πυρπολικού καί από το πλοίον «Λυκούργος».

Τα τουρκικά πλοία καί τα επάκτιοι φρούρια άρχισαν αμέσως να κανονιοβολούν καί να πυροβολούν τούς τολμηρούς ναυτικούς, χωρίς ν' ανακόψουν τον πλούν των. Είς μίαν στιγμήν, ο Μυριαλής έθεσε πύρ εις το πυρπολικόν καί απεμακρύνθη μέ τήν λέμβον του. Αντιληφθείς, όμως, ότι η ανάφλεξις είχε γίνει προώρως, εφώναξε εις τον Παξινόν να πέση εις τήν θάλασσαν διά να σωθή.

Αυτός απήντησε τότε με τήν τρουμπέττα: «Ελευθερία δέν ζητάμε μωρ' αδέρφια; Κι' εγώ γιά τήν πίστι μας θέλ' αποθάνει πρώτος, μα τη χρυσή πατρίδα μας, αν πάρη φωτιά ο φλόκος». Το μεγαλύτερον μέρος τού πλοίου εκαίετο τώρα, αλλ' ο Παξινός, ατάραχος εις το τιμόνι, το διηύθυνε πάντοτε πρός τήν τουρκικήν ναυαρχίδα. Σέ λίγο, τον έζωσαν οι φλόγες.

Εκρεμάσθη τότε από το παλάγκο καί, με το σώμα εις το κενόν, προσεπάθει να διευθύνη το τιμόνι. Οι τούρκοιέτρεξαν αμέσως με βάρκες καί τον συνέλαβαν, ακολούθως δέ απεμάκρυναν το πυρπολικόν. Ο ηρωϊκός Παξινός ωδηγήθη εις τήν Ναύπακτον, όπου εθανατώθη διά πασσαλώσεως.

πηγή: cretablog.gr

Εμφάνιση/απόκρυψη σχολίων

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

 

Εγγραφείτε τώρα στο Newsletter μας για να μένετε πάντα ενημερωμένοι